Psihoterapija

PSIHOTERAPIJA
Facebook
LinkedIn

Psihoterapija koja se prakticira u Capti je razgovor partnera na ciljevima koje postavlja klijent. Naš je postulat da u psihoterapijski razgovor klijent dolazi kao ravnopravni sudionik sa svojim problemom, ali i znanjem i sposobnostima za promjenu, a psihoterapeut ulazi sa svojim znanjem i vještinama da klijent dođe do svojih ciljeva. 

Uspješna psihoterapija je ugodno iskustvo i za klijenta i za psihoterapeuta u zajedničkom traženju ključa koji je jedinstven za “otključavanje” klijentovog problema. 

Jedan od načina rada s klijentima je i hipnoterapijski kontekst koji je izuzetno djelotvoran za probleme emocionalne prirode, kod kojih osoba ne može svjesno intervenirati u rješenje problema. 

Psihoterapijski rad može biti individualan, u parovima ili obiteljski.

Više o pružanju psihološke pomoći u suočavanju s teškom bolesti, možete saznati u članku “Psihološka pomoć u suočavanju s teškom bolešću.”