ŠKOLA KIBERNETIKE I SISTEMSKE TERAPIJE
Facebook
LinkedIn

Inka Miškulin je učitelj supervizorŠkoli kibernetike i sistemske terapije. Kibernetika psihoterapije izrasta iz seminara dr.sc.Grahama Barnesa 1985. god. u tadašnjoj Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.

Mijenjajući svoju formu i organizaciju do 2003. djeluje kao Međunarodna škola kibernetike psihoterapije pri Psihijatrijskoj klinici Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2010. djeluje kao MŠKP u suradnji sa slovenskim kolegama, a od 2010. djeluje i samostalno u Hrvatskoj i prima se u EFTA-u kao priznati i prepoznati zasebni pravac u psihoterapiji pod nazivom Kibernetika i sistemska terapija.

Aktivni učitelji u sadašnjoj Školi kibernetike i sistemske terapije svi su certificirani terapeuti EAP-a, a škola je organizirana kroz 4-godišnje školovanje prema kriterijima EFTA-e.