Članci

Članci

• Baccarini, E. i Miškulin, I. 2012. Art, Moral Epistemology, Psychotherapy, Beogradsko-Riječki Susreti Zbornik filozofskih radova, Beograd, 2012.

• Miškulin, I., 2014. Kibernetika psihoterapije. U Kozarić-Kovačić, D. i Frančišković, T. (ur), Psihoterapijski pravci, Medicinska naklada, Zagreb.

• Prijić-Samaržija, S. i Miškulin, I. – Epistemic Justice: Virtue Epistemology and Philosophy of Psychiatry, Filozofska Istraživanja 35(2):307-322 · January 2015

• Miškulin I., Svjedočanstvo u hermeneutičkoj psihoterapiji, Zbornik radova Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije , Prijić-Samaržija, Malatesti, Baccarini (ur.) Filozofski Fakultet U Rijeci, Rijeka, 2016. isbn 978-953-7975-37-1 E-izdanje