Biografija

Biografija

Vlasnica tvrtke Capta je Inka Miškulin, prof. psiholog – ECP psihoterapeut, s 32 godine psihoterapijskog iskustva.

Rođena je 1961. godine u Zagrebu. Udata je, ima dvoje djece.

Diplomirala je 1984. godine u Rijeci pri Pedagoškom fakultetu na odsjeku Psihologije. Do 1991. godine radila je na Psihijatrijskoj klinici u KBC – Rijeka.
Od 1991.godine do 2009. radi s dr. Brankom Petrisom u privatnoj psihijatrijskoj ordinaciji, a od 2009. do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi kao psihoterapeut.

Od 1985. godine je uključena u edukaciju kod Grahama Barnesa. Godine 1992. postaje prva učiteljica kibernetike psihoterapije – sistemski pristup. Od 2006. godine posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP). Stalni je član Udruge za kibernetiku psihoterapije Rijeka.

Od 2002. godine educirana je u proceduri Scenario planning.

2007. – 2008. Supervizor nastavnog i istraživačkog tima Fakulteta za psihoterapiju u Novoj Gorici pod okriljem Sigmund Freud University iz Beča.

Od 2008.do 2010. suradnik je u javnoj kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika RH.
2008. dobiva nagradu “Hrabri pacijent” Hrvatske udruge za unaprjeđenje prava pacijenata

2016. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom “Epistemologija vrline u psihoterapiji”.

Od 2011.-2015. uspostavlja i vodi Psihološko savjetovalište u udruzi „Nada

Član je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.