Početna

Psihološka djelatnost

Capta d.o.o. je tvrtka koja pruža psihoterapijske i konzultantske usluge.

Radno vrijeme: prema dogovoru.

Vlasnica tvrtke je dr.sc. Inka Miškulin, prof. psihologije – ECP psihoterapeut, s 32 godine psihoterapijskog iskustva.

Riječi i simboli nisu samo prenositelji poruka i informacija se ne može samo predati slušatelju. Komunikacija između ljudi jednostavno tako ne funkcionira. Ono što ljudi komuniciraju mora imati smisla za njih, a smisao ima samo djelomično veze s riječima i signalima koje upotrebljavaju, a djelomično s osobnim iskustvom i razumijevanjem. Ono što osoba razumije je ono što zahvaća u cjelopkupnoj komunikaciji. Laing je predložio da riječ data (podatak kao datost), zamijenimo riječju capta (uhvaćenost).

U svom radu usko surađujem s prof. Nenadom Karabaićem, socijalnim pedagogom, psihoterapeutom. Kako je svakom terapeutu, bez obzira na godine iskustva, nužno učenje i razmišljanje o vlastitom radu kako bi ga mogao unaprijediti, ja sam odabrala da učim s Nenadom, koji ima „svjež“ pogled na stvari. To radimo kroz zajedničke supervizije terapijskog rada ili kroz zajednički rad s klijentima i obiteljima.

Nenad je rođen 1980. godine u Rijeci. Oženjen, otac dvije djevojčice.

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu završava 2005. i postaje profesor socijalni pedagog. Već za vrijeme studija upisuje i završava dvogodišnju edukaciju iz Kibernetike psihoterapije. Dodatno četverogodišnje školovanje u Školi kibernetike i sistemske terapije završava 2017. kada dobiva europski certifikat iz psihoterapije (ECP), te postaje licencirani psihoterapeut. Iste godine postaje asistent i član učiteljskog tima Škole kibernetike i sistemske terapije gdje je uključen u kontinuiranu edukaciju i superviziju, gdje se ističe svojim efikasnim psihoterapijskim radom.

Od 2007. godine u udruzi U.Z.O.R. provodi individualno, obiteljsko i grupno savjetovanje s adolescentima i njihovim roditeljima. Od tada je i vanjski suradnik odjela za maloljetnike kao i odjela za zaštitu djece, braka i obitelji Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Osim rada s mladima, roditeljima i obiteljima ima višegodišnje iskustvo psihoterapijskog rada s odraslima, i kao voditelj terapijskih i različitih edukacijskih grupa.

Prof. Karabaić opisuje svoj psihoterapijski pristup riječima: „U radu s klijentima posebice vodim računa o odnosu kojeg kreiram kao kontekst za suradnju. Usmjeren sam na ishode klijenta, te se na tom putu oslanjam na klijentove opise i interpretacije, njegove resurse i njegove jake strane. Dijalog sa svakim sugovornikom vidim kao proces dijeljenja pojmova i ideja, svjesnih i nesvjesnih, a sve u cilju promjene razumijevanja i samo-razumijevanja kod klijenta bez obzira s kojim problemom on dolazi. Biram suradnju i izbjegavam vođenje. Osnovno načelo suradničke terapije koju provodim je povećanje broja mogućnosti izbora i ponašanja za klijenta.“

U slobodno vrijeme prof. Karabaić se već dugo godina aktivno bavi jedrenjem na dasci. Mnogo putuje, često na mjesta značajno različita od uobičajenog okruženja u kojem živi, a na kojima od različitih ljudi, pripadnika različitih kultura puno uči, ponajviše o sebi.

Linkovi:
http://www.udruga-uzor-rijeka.hr/
https://www.css-ri.hr/